Jaunumi

30.09.| Preses relīzes
Tags: Relīze

Pētījums: Redzes problēmas var apgrūtināt mācību procesu bērniem

Pievēršot uzmanību bērnu redzes veselībai, Baltijas lielākais acu aprūpes uzņēmums “OC VISION” realizē kampaņu “Redzi, redzi, saredzi”. Tā ietvaros bērniem tika veikts redzes skrīninga pilotpētījums, kura ietvaros tika secināts, ka bērniem, kuriem netiek novērstas redzes problēmas, tiek apgrūtināts mācību process. Saskaroties ar redzes problēmām, skatoties tuvumā vai tālumā, bērni nespēj pietiekami koncentrēties un piedalīties mācību procesā.

Pilotpētījuma ietvaros, vairāk nekā 500 bērniem vecumā no 6 – 7 gadiem tika veikts redzes skrīnings, lai pārbaudītu vai viņu redze atbilst normai. Sadarbojoties ar skolotājiem, tika secināts, ka bieži vien bērniem, kuriem redzes problēmas netiek novērstas, ir apgrūtināts mācību process – grūtības saskatīt tāfeli, koncentrēt uzmanību uz darbiem, kas jāveic tuvumā, un mācīties. Ņemot vērā, ka pirmsskolas vecuma bērniem actiņas ir ļoti elastīgas un tās spēj kompensēt redzes defektus, bērni paši nevar saprast, ka viņiem ir redzes problēmas un to neizjūt, vai arī baidās paši vecākiem un skolotājiem atzīt, ka ir problēmas saskatīt tāfeli vai televizora attēlu tālumā.

Marta Siliniece, kampaņas “Redzi, redzi, saredzi” iniciatore:  “Nereti bērni, kuri sēž skolā aizmugurējos solos un traucē apkārtējai klasei strādāt iegūst “dauzoņas slavu”. Viens no iemesliem šādai bērnu neuzmanībai stundās var būt redzes problēmas – ja skolēns neredz,  kas ir rakstīts uz tāfeles, viņam kļūst garlaicīgi, nespēj koncentrēties, grozās apkārt un traucē citiem. Līdzīgi ir arī bērniem, kuriem ir problēmas ar redzes asumu tuvumā vai problēmas ar acu muskuļu darbību un lielu redzes slodzi, viņiem savukārt ir grūti ilgstoši fokusēt skatienu tuvumā. Šādos gadījumos bērni biežāk nespēj koncentrēties ilgstošam darbam tuvumā - lasīšanai, rēķināšanai, dažkārt pat novērojama nepatika pret lasīšanu un smalku darbu darīšanu. Jāņem vērā, ka tas viss atstāj ietekmi uz bērnu atzīmēm un attieksmi pret mācībām, klases biedriem un skolotājiem. Tāpēc aicinām skolotājus pievērst lielāku uzmanību un sadarboties ar skolas medicīnisko personālu, kuru kabinetos jābūt redzes asuma tabulai, lai pārliecinātos par to, vai bērns pietiekami redz tālumā, kā arī pārbaudīt redzes asumu tuvumā. Problēmu gadījumā noteikti jāziņo bērna vecākiem, par to, ka jādodas veikt redzes pārbaude pie speciālista, lai nepieciešamības gadījumā saņemtu recepti redzes korekcijas līdzekļa iegādei.”

Ņemot vērā, ka bērni redzes problēmas un korekcijas līdzekļu lietošanu uztver dažādi, skolas vidē arī skolotājiem vajadzētu sekot līdzi tam, kā skolēni klasē pieņem bērnus, kuriem nākas lietot brilles. Tāpat jāņem vērā, ka bērniem, kuriem ir grūtības redzēt tālumā būtu ieteicams sēdēt pēc iespējas tuvāk tāfelei. Savukārt, lai uzlabotu redzes labsajūtu visiem bērniem, skolotājs var aicināt bērnus ievērot atpūtas pauzes un kopā ar viņiem veikt acu atpūtināšanas vingrinājumus. 

„Redzes skrīnings pirms skolas gaitu uzsākšanas ir būtisks, jo ļauj savlaicīgi atklāt dažādus redzes defektus un efektīvi tos novērst. Ja ikdienā šķielēšanu vai actiņu berzēšanu var ātri pamanīt, tad redzes miglošanos vai nepietiekamu redzes stiprumu no malas var neievērot. Lai gan arī ģimenes ārsti vecākiem atgādina par to, ka bērniem ir jāveic redzes skrīnings, svarīgi ir par to neaizmirst, jo tas var ietekmēt bērna labsajūtu. Profilaktiska redzes pārbaude jāveic reizi gadā, taču sākotnēji bērni uz tām nāk ar dažādām sajūtām. Pirmsskolas vecuma parasti nāk ar interesi, taču, ja bērniņš apzinās, ka neredz, viņš var būt kautrīgs un nedrošs. Pat ja bērnam ir kādas redzes problēmas, kopā ar speciālistu vizītes laikā tiek atrasts piemērotākais risinājums – redzes korekcijas līdzeklis vai piemēroti acu vingrinājumi. Reizēm var tikt noteiktas atkārtotas vizītes biežāk nekā reizi gadā, lai sekotu līdz acs izmaiņām un attīstībai. Tad galvenais ir ievērot speciālista sniegtos norādījumus, lai nodrošinātu bērna labsajūtu ikdienā,” uzsver „OC VISION” optometriste Karīna Beļikova.

Redzes kvalitāte vistiešākajā mērā nosaka to, cik labi bērns jūtas mājās, skolā un sabiedrībā. Tāpēc aicinām vecākus veikt regulāras redzes pārbaudes, lai vecāki būtu droši, ka ir izdarījuši visu, kas nepieciešams, lai bērns būtu spējīgs mācīties, socializēties un atbilstoši uzvesties skolā vai bērnudārzā. 

Pazīmes, kas liecina, ka bērnam varētu būt problēmas ar redzi:

  • acu piemiegšana;
  • bieža acu berzēšana;
  • šķielēšana;
  • galvas turēšana slīpi, skatoties tālumā;
  • ļoti tuva liekšanās pie grāmatām vai burtnīcām, viedierīcēm;
  • izvairīšanās skatīties lielā tālumā vai nevēlēšanās veikt tuvuma darbus, pacietības zudums, nogurums.

Par kampaņu “Redzi, redzi, saredzi” 

Šī gada pavasarī Baltijas lielākais acu aprūpes uzņēmums “OC VISION” kampaņas “Redzi, redzi, saredzi” ietvaros veica redzes skrīninga pilotpētījumu, lai noskaidrotu vai 1. un 2. klases bērnu redze atbilst normai. Pētījuma ietvaros vairāk nekā 500 bērniem Rīgas, Pierīgas un reģionu skolās tika veikts redzes skrīnings, kā rezultātā tika noskaidrots, ka tikai 53% bērnu pirms skolas gaitu uzsākšanas ir veikta redzes pārbaude. Savukārt ceturtdaļai bērnu redzes funkcijas neatbilst normai. 

Pētījumā “Redzi, redzi, saredzi” piedalījās 518 bērnu no Rīgas, Pierīgas un reģionu skolām vecumā no 6-7 gadiem. Tā ietvaros 1. – 2. klašu skolēniem tika veikts redzes skrīnings, lai noskaidrotu vai bērnu redzes funkcijas atbilst normai un vai esošā redzes korekcija (ja ir), ir atbilstoša. Pētījuma otrajā daļā tiek veikta vecāku aptaujāšana, tajā piedalās aptuveni 700 vecāki, kuriem ir bērni vecumā līdz 18 gadiem. Aptaujas mērķis noskaidrot, cik zinoši vecāki ir par redzes veselības jautājumiem bērniem – par to, cik bieži nepieciešams veikt redzes pārbaudi bērniem, kur ir iespējams to veikt un vai mājās tiek pievērsta uzmanība acu atpūtināšanai. Kā arī kampaņas ietvaros tiks izstrādāti metodiskie materiāli skolotājiem un vecākiem, kurus aicināsim izmantot gan mācību procesā, gan ikdienā. Pilni pētījuma rezultāti tiks prezentēti šī gada oktobrī, atzīmējot redzes veselības mēnesi.

OC VISION zīmoli

Latvija
Opptica
Dr.Lensor
OptiO
Vision Express
Vizionette
Optika Lornete
Lietuva
Opptica
Dr.Lensor
OptiO
Vision Express
Igaunija
Opptica
Dr.Lensor
Eiropa
Opptica
Dr.Lensor